Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Η προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή άλλαξε τη ζωή των κατοίκων και έκανε όλες τις τοπικές δραστηριότητες να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον