Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Το Apollo 11 και η κληρονομιά του στη σημερινή επιστήμη
Επιστημονικά όργανα που εγκατέστησαν οι δύο αστροναύτες στην Σελήνη το 1969, χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα, 50 χρόνια μετά