Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Πρωτοποριακή συσκευή δίνει σε τυφλούς ακριβή αίσθηση του χώρου
Η συσκευή, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πρότζεκτ Sound of vision προσφέρει πιο ασφαλείς μετακινήσεις σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους για τυφλά άτομα