Βίντεο

Εμπορική αμαξοστοιχία με φορτίο ασβεστόλιθου εκτροχιάστηκε στην Τσεχία