Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Στην ανατροφή των μικρών συνεισφέρουν και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι φέρνουν τροφή στην μητέρα και τα έξι γλυκύτατα μικρά της.