Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Τα νέα «έξυπνα» καθίσματα θα ειδοποιούν τους γονείς όταν ξεχνούν τα παιδιά τους στο αυτοκίνητο...
Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.