Η Ιαπωνική παράδοση της μεταλλοτεχνίας

Η Ιαπωνική παράδοση της μεταλλοτεχνίας

Σε συνεργασία με

Στο Τσουμπάμε και το Σάντζο οι τεχνίτες ασχολούνται με την μεταλλοτεχνία ενώ τα χάλκινα σκεύη είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο

Τα τελευταία μας βίντεο