Ντουμπάι: Η ηλεκτρονική μάθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και το μέλλον της

Ντουμπάι: Η ηλεκτρονική μάθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και το μέλλον της

Σε συνεργασία με

Η ηλεκτρονική μάθηση γίνεται ένα μεγαλύτερο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας

Τα τελευταία μας βίντεο