Βίντεο

Κίνα: Δίσκος πάγου, ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο