Αγκόλα: Καινοτόμοι επιχειρηματίες δημιουργούν προϊόντα για την εγχώρια αγορά

Αγκόλα: Καινοτόμοι επιχειρηματίες δημιουργούν προϊόντα για την εγχώρια αγορά

Σε συνεργασία με

Η πανδημία προσέφερε ευκαιρίες σε ντόπιους επιχειρηματίες

Τα τελευταία μας βίντεο