Καινοτομίες και λύσεις για να μειωθεί η μόλυνση της θάλασσας από τα πλαστικά

Καινοτομίες και λύσεις για να μειωθεί η μόλυνση της θάλασσας από τα πλαστικά

Σε συνεργασία με The European Commission

Έξυπνες λύσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες ώστε να αντικαταστήσουν ένα μέρος του πλαστικού που χρησιμοποιούν με κάτι πιο φιλικό προς το περιβάλλον

Τα τελευταία μας βίντεο