ΟΗΕ: Οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να σχεδιάζουν να παράγουν διπλάσια  ποσότητα ορυκτών καυσίμων

ΟΗΕ: Οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να σχεδιάζουν να παράγουν διπλάσια ποσότητα ορυκτών καυσίμων

Αναφέρεται σε έκθεση που δημοσιοποίησε το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών

Τα τελευταία μας βίντεο