Πορτογαλία: Η Καθολική Εκκλησία θα ερευνήσει τα σεξουαλικά εγκλήματα ιερέων

Πορτογαλία: Η Καθολική Εκκλησία θα ερευνήσει τα σεξουαλικά εγκλήματα ιερέων

Αλλά δε θα ασκήσει διώξεις

Τα τελευταία μας βίντεο