Βίντεο

Οι παράκτιες κοινότητες, η διάβρωση των εδαφών και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας