Οι παράκτιες κοινότητες, η διάβρωση των εδαφών και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας

Βίντεο. Οι παράκτιες κοινότητες, η διάβρωση των εδαφών και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας

Σε συνεργασία με

Πώς θα αντιμετωπίσουν οι παράκτιες κοινότητες τον κίνδυνο της διάβρωσης και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας; Η κλιματική αλλαγή και οι τρόποι αντιμετώπισής της

Τα τελευταία μας βίντεο