Μελίτα Κούτα & Βασίλης Ψαρράς

«Under/Mining»: Μια διεθνής έκθεση για τον αντίκτυπο της μετάλλευσης στην Καλαβασό της Κύπρου

Η διεθνής έκθεση «Under/Mining, Εκ/μετάλλευση» εστιάζει στη μνήμη, καθώς και στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της μετάλλευσης στο νησί, μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες και πολυμεσικές εγκαταστάσεις. Πραγματοποιείται σε διάφορες τοποθεσίες στην Καλαβασό της Λάρνακας.

Τα τελευταία μας βίντεο