Μετανάστες

E.E: Οι 27 συζητούν για τη μετανάστευση -«Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» οι χώρες της Μεσογείου

Οι χώρες της MED 5, δηλαδή η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Ισπανία και η Μάλτα ζητούν να αλλάξει η διαδικασία υποβόλης αιτήματος ασύλου

Τα τελευταία μας βίντεο