Νταγκεστάν

Νταγκεστάν: 1700 νεκρές φώκιες στα παράλια της Κασπίας

Σε φυσικό παράγοντα αποδίδουν το θάνατό τους οι ειδικοί

Τα τελευταία μας βίντεο