ΗΠΑ, πείραμα πυρηνικής σύντηξης

ΗΠΑ: Παραγωγή ενέργειας μέσω πυρηνικής σύντηξης

Για πρώτη φορά υπήρξε καθαρό ενεργειακό κέρδος, δηλαδή η παραχθείσα ενέργεια ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που χρησιμοποίησαν τα λέιζερ. Ωστόσο απέχουμε ακόμα πολύ από την εμπορική αξιοποίηση της μεθόδου.

Τα τελευταία μας βίντεο