Κορεατική Χερσόνησος

Επικίνδυνη κλιμάκωση στην Κορεατική Χερσόνησο

Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη κοινές ασκήσεις Νότιας Κορέας-ΗΠΑ

Τα τελευταία μας βίντεο