Λίβανος

Σε δύο ζώνες ώρες ο Λίβανος

Η κυβέρνηση αποφάσισε την τελευταία στιγμή να καθυστερήσει την έναρξη της θερινής ώρας κατά ένα μήνα

Τα τελευταία μας βίντεο