ΕΕ, μετανάστευση

ΕΕ: Συμφωνία στους πυλώνες για την μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής

Bάσει της συμφωνίας που επετεύχθη, για πρώτη φορά δημιουργείται ένας υποχρεωτικός μηχανισμός αλληλεγγύης, κάτι που παραδοσιακά ζητούσαν τα κράτη-μέλη της πρώτης υποδοχής, όπως η Ελλάδα.

Τα τελευταία μας βίντεο