Οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν αυστηρότερους κανόνες για την προστασία της ελευθερίας του Τύπου και των δημοσιογράφων.

Αυστηρότερους κανόνες για την προστασία δημοσιογράφων και ΜΜΕ

Η λεγόμενη Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να επιβληθεί η διαφάνεια της χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης, η προστασία των μέσων ενημέρωσης από πολιτικές πιέσεις και η υπεράσπιση των δημοσιογράφων από λογισμικά κατασκοπείας.

Τα τελευταία μας βίντεο