Ο «ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ» ΓΟΡΙΛΑΣ

Καλλιτέχνης κατασκεύασε έναν γιγαντιαίο γορίλα από ελαστικά

Ένας γιγάντιος γορίλας κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από παλιά ελαστικά «μεγαλώνει» στα περίχωρα της Πνομ Πενχ.

Ένας γιγάντιος γορίλας κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από παλιά ελαστικά «μεγαλώνει» στα περίχωρα της Πνομ Πενχ.

Αποτελεί δημιούργημα ενός Καμποτζιανού καλλιτέχνη που θέλει να ενθαρρύνει άλλους να ξαναχρησιμοποιήσουν στην δουλειά τους ανακυκλώσιμα υλικά.

Τα τελευταία μας βίντεο