Το κβάζαρ σε καλλιτεχνική απεικόνιση

Βίντεο. Το λαμπρότερο αντικείμενο του Σύμπαντος είναι ένα κβάζαρ

Βρίεκται σε απόσταση 12 δισεκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη

Τα τελευταία μας βίντεο