Ελλάδα: Επανέλεγχος για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους

Ελλάδα: Επανέλεγχος για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους
Από Euronews

Κοινή υπουργική απόφαση υπέγραψαν οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, για την μεθοδολογία, που θ’ ακολουθηθεί ώστε να διεξαχθεί επανέλεγχος των συμβάσεων 40.000 δημοσίων υπαλλήλων.

Πρόκειται για τις περιπτώσεις μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου βάσει του αποκαλούμενου “νόμου Παυλόπουλου” αλλά και συμβάσεις επί υπουργίας Βάσως Παπανδρέου.

Βάσει της απόφασης τον έλεγχο αναλαμβάνει το ΑΣΕΠ και στην περίπτωση παρατυπιών θα υπάρχει άμεση απόλυση χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

Στις παρατυπίες περιλαμβάνονται ενδεχόμενα πλαστά δικαιολογητικά, ανακριβή ή ψευδή στοιχεία, όπως κι οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή παράλειψη, που στόχο είχε την μετατροπή της σύμβασης.

Θα σταλούν όλες οι επίμαχες λίστες στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προκειμένου η διαδικασία να υλοποιηθεί.

Αν κατά την πάροδο του χρόνου κάποιος υπάλληλος έχει μεταφερθεί ή μεταταγεί σε άλλον φορέα από τον αρχικά προβλεπόμενο, θα δηλώνεται σαφώς πριν τον επανέλεγχο.

Όλα τα στοιχεία θα συγκεντρωθούν στο ΑΣΕΠ ώστε διεξαχθεί η εμπεριστατωμένη έρευνα των συμβάσεων, από κλιμάκια αποτελούμενα από δύο άτομα κατ’ ελάχιστο- επιθεωρητής ή βοηθός επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και υψηλόβαθμο υπάλληλο του δημοσίου- πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις.