2014-12-17

Πόσο έτοιμη είναι η Ευρώπη για ένα τρομοκρατικό χτύπημα ή μια καταστροφή μεγάλης κλίμακας;
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Εγκρίνεται και επισήμως από τους 28 το ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ
Αναπαραγωγή τώρα Επόμενη σελίδα