Το ελληνικό χρέος μέχρι το...2057!

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Το ελληνικό χρέος μέχρι το...2057!

Στοιχεία αναφορικά με τα ποσά που χρωστά η Ελλάδα για τον επόμενο σχεδόν… μισό αιώνα διαβιβάστηκαν στην Βουλή από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ύστερα από αίτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σταθά.

Ο βουλευτής ζήτησε να ενημερωθεί πόσα οφείλει η Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς κάθε χώρα-μέλος χωριστά και προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ζητούσε επίσης να διαβιβαστούν και τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής.

Οπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ, το Δημόσιο Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.4.2015 after swaps διαμορφώθηκε σχεδόν στα 312,7 δισ. ευρώ ενώ στη Βουλή διαβιβάστηκαν και αναλυτικά στοιχεία για την κατηγοριοποίησή του.

Ειδικότερα, το Χρέος Κεντρικής Διοίκησης στις 30.4.2015 ήταν:

Ειδικότερα, το Χρέος Κεντρικής Διοίκησης στις 30.4.2015 ήταν


 • Εντοκα γραμμάτια: 14.943.985.150
 • Ομόλογα: 39.380.106.240
 • Ομόλογα ANFA: 7.309.342.288
 • Ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ: 19.874.176.528
 • Δάνεια από την ΤτΕ: 4.265.072.006
 • Ειδικά διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων): 7.094.520.535
 • Λοιπά δάνεια εξωτερικού: 5.081.086.468
 • Δάνεια από EFSF: 130.909.000.000
 • Δάνεια από κράτη μέλη της ευρωζώνης: 52.900.000.000
 • Δάνεια από ΔΝΤ: 20.634.653.567
 • Βραχυπρόθεσμα δάνεια (repos): 10.286.954.529
 • Σύνολο: 312.679.022.950
 • Σύμφωνα με το έγγραφο, το καθαρό ποσό που πρέπει να καταβληθεί για χρεολύσια από 1.5.2015 έως το τέλος του 2015 είναι 13,1 δισ. δεδομένου ότι οι πληρωμές που εμφανίζονται εντός του ιδίου έτους (25,2 δισ.) είναι αναχρηματοδοτούμενο χρέος (έντοκα γραμμάτια και repos). Αντίστοιχα για τόκους θα πρέπει να καταβληθεί στο ίδιο διάστημα ποσό το οποίο ανέρχεται στα 3,1 δισ.

  Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής χρέους της Κεντρικής Διοίκησης από 30.4.2015 έχει ως εξής:

  2015: 38,328 δισ
  2016: 7,227 δισ
  2017: 9,648 δισ
  2018: 4,600 δισ
  2019: 13,628 δισ
  2020: 5,080 δισ
  2021: 5,154 δισ
  2022: 6,907 δισ
  2023: 9,208 δισ
  2024: 8,964 δισ
  2025: 7,419 δισ
  2026: 8,059 δισ
  2027: 8,062 δισ
  2028: 7,469 δισ
  2029: 6,893 δισ
  2030: 7,220 δισ
  2031: 6,723 δισ
  2032: 9,523 δισ
  2033: 6,780 δισ
  2034: 9,520 δισ
  2035: 9,247 δισ
  2036: 9,316 δισ
  2037: 12,813 δισ
  2038: 12,516 δισ
  2039: 13,401 δισ
  2040: 6,369 δισ
  2041: 7,292 δισ
  2042: 7,682 δισ
  2043: 10,100 δισ
  2044: 6,23 δισ
  2045: 8,13 δισ
  2046: 4,83 δισ
  2047: 5,9 δισ
  2048: 2,5 δισ
  2050: 500 εκατομμύρια ευρώ
  2053: 2 δισ
  2054: 6,3 δισ
  2057: 1,13 δισ

  Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ο ΟΔΔΗΧ έχει διαβιβάσει και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης και ανάμεσα στα στοιχεία, περιλαμβάνεται και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων από το ΔΝΤ. Αυτό έχει ως εξής:

  2015: 5,498 δισ
  2016: 2,995 δισ
  2017: 708 εκατομμύρια
  2018: 1,763 δισ
  2019: 2,046 δισ
  2020: 2,046 δισ
  2021: 2,046 δισ
  2022: 1,910 δισ
  2023: 1,338 δισ
  2024: 284 εκατομμύρια ευρώ.