EventsEventsΠοντάκαστ
Loader

Find Us

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Ελλάδα: Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ και τα τέλη αυτοκινήτων

Ελλάδα: Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ και τα τέλη αυτοκινήτων
Πνευματικά Δικαιώματα 
Από Euronews
Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια
Κοινοποιήστε το άρθροClose Button
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Σειρά αλλαγών και ρυθμίσεων κρύβουν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή και αφορούν όχι μόνο τον ΕΝΦΙΑ αλλά και θέματα όπως ο φόρος εισοδήματος, το ακαταδίωκτο στελεχών που επιλέγουν τους στόχους για φορολογικούς ελέγχους κ.λπ.

Ενδιαφέρον έχει η πρόβλεψη ότι από την απαλλαγή των αγροτεμαχίων από τον συμπληρωματικό φόρο προκύπτει απώλεια εσόδων 230 εκατ. ευρώ, ωστόσο, ο στόχος των 2,65 δισ. ευρώ παραμένει και θα καλυφθεί.

Επίσης, από τη μετάθεση κατά ένα μήνα της εξόφλησης του ΕΝΦΙΑ προκύπτει απώλεια 550 εκατ. στα έσοδα.

Ο ισχύον νόμος για τον ΕΝΦΙΑ ορίζει εξόφληση του φόρου ακινήτων έως το τέλος εκάστου έτους. Εξαιτίας της καθυστέρησης, είναι σαφές ότι εκκαθαριστικά δεν προλαβαίνουν να εκδοθούν έως το τέλος Ιουλίου για να πληρωθεί η πρώτη δόση τον Αύγουστο. Έτσι, με άλλη διάταξη ορίζεται ότι ο φόρος ακινήτων θα ξεκινήσει να εξοφλείται από τον Σεπτέμβριο. Οι δόσεις θα είναι πέντε μηνιαίες, η τελευταία εκ των οποίων τον Ιανουάριο του 2017.

Εξαιρετικά σημαντικές είναι επίσης οι εξής ρυθμίσεις:

1. Απαλλάσσονται οι ελεγκτές της Φορολογικής Διοίκησης από πειθαρχικές, αστικές ή ποινικές ευθύνες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάταξη έρχετι κατόπιν σχετικής απαίτησης των δανειστών, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα πίεζαν προς αυτή την κατεύθυνση ώστε οι ελεγκτές να μπορούν απρόσκοπτα να κάνουν τη δουλειά τους.

2. Προβλέπεται ως προαιρετική από υποχρεωτική που ισχύει σήμερα, η έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τις Ανώνυμες Εταιρείες , τις ΕΠΕ και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, ενώ καταργείται το προβλεπόμενο πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται σε περίπτωση μη έκδοσής του . Η διάταξη ισχύει για φορολογικά πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1-1-2016.

3. Παρατείνεται για τρία χρόνια η παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για έκδοση των οριζόμενων πράξεων προσδιορισμού του φόρου καθώς και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών για υποθέσεις του ΣΔΟΕ οι οποίες μεταφέρονται ή έχουν ήδη μεταφερθεί στη ΓΓΔΕ.

4, Τονίζεται ότι ο υπολογισμός των τελών ταξινόμησης γίνεται με την κλίμακα των νέων αυτοκινήτων, δηλαδή χωρίς προσαύξηση 50%, και για τα οχήματα που πληρούν την προηγούμενη αντιρρυπαντική οδηγία εφόσον εισαχθούν το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

5. και το ΣΔΟΕ θα μπορεί να πραγματοποιεί αγορανομικούς ελέγχους για την διακίνηση και διάθεση προϊόντων στο υπαίθριο και στεγασμένο λιανεμπόριο.

Αναλυτικά οι τροπολογίες:

Με την υπόψη τροπολογία, προτείνονται τροποποιήσεις σε διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001), καθώς και λοιπών ρυθμίσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:

- Ορίζεται, σε σχέση με την προβλεπόμενη παρακράτηση τρία τοις εκατό (3%) για αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων, ότι σε περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η εν λόγω παρακράτηση ενεργείται μόνο από τον εργοδότη κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο. Ο φόρος αυτός που βαρύνει τον ανάδοχο συμψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας με βάση βεβαίωση που χορηγεί ο ανάδοχος. Περιγράφονται επίσης ειδικότερες περιπτώσεις εφαρμογής των ανωτέρω και προβλέπεται η αναδρομική ισχύς αυτών σε σχέση με αποκτηθέντα εισοδήματα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

- Προβλέπεται ως προαιρετική, από υποχρεωτική που ισχύει σήμερα, η έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, ενώ καταργείται το προβλεπόμενο πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση μη έκδοσής του. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2016.

- Προβλέπεται ότι τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, που είναι αρμόδια για τη στόχευση και επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, καθώς και για την επιλογή των υποθέσεων που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις, δεν υπέχουν πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για την παραγραφή των λοιπών υποθέσεων που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, πλην της περίπτωσης που ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια κ.λπ.

- Προστίθεται η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4177/2013, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται στη ελληνική αγορά από εμπόρους που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο και υπαίθριο εμπόριο.

- Ορίζεται, ειδικά για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης την 31η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους, ότι γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη ΔΟΥ εμπρόθεσμα και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται μετά την 31η Δεκεμβρίου, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

-α. Προβλέπεται ότι:

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

ί. Οι, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού πρότυπου εκπομπών ρύπων (euro), τα οποία θα κομιστούν στη χώρα μας από την ημερομηνία εφαρμογής της υπόψη διάταξης μέχρι και 30.9.2016 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, δεν αυξάνονται κατά 50%, όπως ισχύει σήμερα, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31.12.2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

- Ορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των υπολοιπόμενων υποθέσεων που ελέγχονται από την Ειδική Γ ραμματεία ΣΔΟΕ στη Ε ενική Ε ραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΕΓΔΕ), τα στοιχεία για την καταγραφή τους σε ηλεκτρονικό αρχείο, η διαδικασία προτεραιοποίησής τους προς έλεγχο, το πλαίσιο ευθύνης των οργάνων της φορολογικής διοίκησης για την παραγραφή τους, καθώς και για όσες τυχόν παρέλθει ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους κ.λπ.

- Παρατείνεται για τρία (3) έτη η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση των οριζόμενων πράξεων προσδιορισμού του φόρου καθώς και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, για τις υποθέσεις που μεταφέρονται ή έχουν ήδη μεταφερθεί στη ΓΕΔΕ.

- Προβλέπεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, ότι, για τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε. που θα γίνουν έως 31.12.2016, ο αναφερόμενος χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνεται υπόψη από τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα, για τη μοριοδότηση της ομάδας κριτηρίων «Εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης» ανεξαρτήτως συνάφειας αυτού με την προς πλήρωση θέση, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

- Προβλέπεται ότι, η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της υπεραξίας από τη μεταβίβαση μετοχών των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία αφορά τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 1.6.2016.

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

- Συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4223/2013 σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Συγκεκριμένα και ειδικά για το έτος 2016:

α. Δεν συνυπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

β. Ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου ενεστώτος έτους και η 31η Ιανουάριου 2017, ως η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης και της τελευταίας δόσης αντίστοιχα, του ΕΝΦΙΑ.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια

Σχετικές ειδήσεις

Ελληνική οικονομία: Κάθε 1 ευρώ από την τουριστική βιομηχανία αυξάνει κατά 2,65 ευρώ το ΑΕΠ

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: «Πετάει» για νέο ρεκόρ το 2024 – 7,7 εκατ. Επιβάτες το πρώτο τετράμηνο

Ελλάδα: Πώς απαντούν οι καταναλωτές στην ακρίβεια