2016-09-08

Κινδυνεύει με φυλάκιση γιατί αρνήθηκε να κουρέψει μια μουσουλμάνα που φορούσε χιτζάμπ
Ξεκίνησαν οι εργασίες της Διάσκεψης της Ρόδου για την Ασφάλεια και την Σταθερότητα