Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές Κυπρίων για το κούρεμα

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές Κυπρίων για το κούρεμα

Το Ευρωπαικό Δικαστήριο επικύρωσε σήμερα την απόφασή του να απορρίψει τις πρόσφυγες Κύπριων ιδιωτών οι οποίοι ζητούσαν να ακυρωθεί το Μνημόνιο που υπέγραψε η Κύπρος το 2013 και να λάβουν αποζημίωση ίση με τη μείωση της αξίας των καταθέσεών τους την οποία, οπως υποστηρίζουν, υπέστησαν λόγω της σύναψης του Μνημονίου.

Σε σημερινή ανακοίνωση το Δικαστήριο υπενθυμίζει οτι η χρηματοδοτική συνδρομή προς την Κυπρο δόθηκε από τον ΕΜΣ (Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας), στο πλαίσιο του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής. Στη συνέχεια αναφέρει, μεταξύ άλλων, οτι ο ΕΜΣ δεν περιλαμβάνεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ότι η δήλωση της Ευρωομάδας, βάσει της οποίας χρηματοδοτήθηκε η Κύπρος δεν αποτελεί πράξη της Επιτροπής και της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας ούτε παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων.

Ως προς τις αγωγές αποζημίωσης το Ευρωδικαστήριο αποφάνθηκε οτι “η μείωση της αξίας των καταθέσεων των ιδιωτών δεν μπορεί να θεωρηθεί υπέρμετρη και απαράδεκτη παρέμβαση θίγουσα την ίδια την ουσία του δικαιώματος ιδιοκτησίας των καταθετών, το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 17, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Και αυτό διότι, οπως αναφέρεται, “η υπογραφή του επίμαχου μνημονίου κατανόησης ανταποκρίνεται σε σκοπό γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η ΕΕ”, ήτοι στη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. “Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού και της φύσεως των υπό εξέταση μέτρων καθώς και του άμεσου κινδύνου οικονομικής ζημίας τον οποίο θα διέτρεχαν οι καταθέτες των οικείων τραπεζών σε περίπτωση πτωχεύσεως αυτών, τα εν λόγω μέτρα δεν συνιστούν υπέρμετρη και απαράδεκτη παρέμβαση θίγουσα την ίδια την ουσία του δικαιώματος ιδιοκτησίας των καταθετών” επισημαινει το Ευρωδικαστήριο.