Ευρωζώνη: Δείτε πού δημιουργούνται οι περισσότερες θέσεις εργασίας και γιατί

Ευρωζώνη: Δείτε πού δημιουργούνται οι περισσότερες θέσεις εργασίας και γιατί
Από Συμέλα Τουχτίδου

Τα τελευταία τρία χρόνια της ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, η απασχόληση στην Ευρωζώνη αυξήθηκε με ρυθμούς που ξάφνιασαν πολιτικούς και αναλυτές.

Τα τελευταία τρία χρόνια της ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, η απασχόληση στην Ευρωζώνη αυξήθηκε με ρυθμούς που ξάφνιασαν πολιτικούς και αναλυτές.

Περίπου το ένα τρίτο των νέων θέσεων εργασίας αφορούν θέσεις μερικής απασχόλησης

ΕΚΤ

Αυτό διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο έκτο τεύχος του οικονομικού της δελτίου, που παράλληλα εντοπίζει πού οφείλεται αυτό:

καταρχάς, στην αύξηση της μερικής απασχόλησης,

κατά δεύτερον, στη συμπίεση των αποδοχών,

και κατά τρίτον στην ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, μετά τις μεταρρυθμίσεις, κυρίως σε χώρες με προγράμματα προσαρμογής.

«Από την έναρξη της ανάκαμψης (αρχές 2013) περίπου το ένα τρίτο των νέων θέσεων εργασίας αφορούν θέσεις μερικής απασχόλησης» αναφέρει η έκθεση.

Γερμανία και Ισπανία είναι οι χώρες, όπου δημιουργήθηκαν τα δύο τρίτα των συνολικών νέων θέσεων εργασίας στην Ευρωζώνη.
Θετικά συνέβαλαν Ιρλανδία και Πορτογαλία.

Η έκθεση κάνει περιορισμένη αναφορά στην Ελλάδα, για την οποία, απλά, διαπιστώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων συνέβαλαν σε βελτίωση της παραγωγικότητας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας έπεσε σε 23,1%, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με την ανεργία των νέων (15-24 ετών να υποχωρεί κάτω από το 50%).

Τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», για το μήνα Αύγουστο, δείχνουν ότι και στην Ελλάδα η μερική απασχόληση κυριαρχεί. Από το σύνολο των προσλήψεων του Αυγούστου, το 53% αφορούσαν ευέλικτες μορφές εργασίας.

Για την Κύπρο, γίνεται αναφορά στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας στους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους, αλλά και στα κίνητρα που δόθηκαν σε νέους επιχειρηματίες.

Σχετικές ειδήσεις