Μπλόκο στις προσφυγές Σλοβακίας - Ουγγαρίας κατά του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Μπλόκο στις προσφυγές Σλοβακίας - Ουγγαρίας κατά του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων

Την απόρριψη των προσφυγών της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας κατά του προσωρινού μηχανισμού υποχρεωτικής μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο πρότεινε ο γενικός εισαγγελέας Ιβ Μποτ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότησή του, ο μηχανισμός συμβάλλει κατά τρόπο αποτελεσματικό και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας στην αντιμετώπιση από την Ελλάδα και την Ιταλία των συνεπειών της μεταναστευτικής κρίσης του 2015.

Υπενθυμίζεται ότι η Σλοβακία και η Ουγγαρία, οι οποίες, όπως και η Τσεχία και η Ρουμανία, ψήφισαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου κατά της εκδόσεως της αποφάσεως για τον μηχανισμό, ζήτησαν από το Δικαστήριο την ακύρωσή της αποφάσεως προβάλλοντας λόγους διαδικαστικής φύσεως ή αναγόμενους στην επιλογή ακατάλληλης νομικής βάσεως και ισχυριζόμενες ότι η απόφαση δεν είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, ούτε αναγκαία προς τούτο.

Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Πολωνία παρενέβη υπέρ της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας, ενώ το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρενέβησαν υπέρ της αποφάσεως του Συμβουλίου για τον υποχρεωτικό μηχανισμό.

Ειδικότερα και με βάση την επιχειρηματολογία που δημοσιοποίησε, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των υπουργών της Ε.Ε., μολονότι δεν εκδόθηκε σύμφωνα με τις νομοθετικές διαδικασίες που προβλέπει η Συνθήκη Λειτουργίας της Ε.Ε. θα πρέπει να χαρακτηρισθεί ως νομοθετική πράξη διότι τροποποιεί πλείονες νομοθετικές πράξεις της Ε.Ε. Επίσης, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα, το άρθρο 78, παράγραφος 3 της Συνθήκης επιτρέπει τη θέσπιση μέτρων τα οποία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν σαφώς προσδιορισμένη επείγουσα κατάσταση, παρεκκλίνουν κατά τρόπο προσωρινό και σε συγκεκριμένα σημεία από νομοθετικές πράξεις στον τομέα