Έκτακτη είδηση

Κύπρος: Υπερχρεωμένα παραμένουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Κύπρος: Υπερχρεωμένα παραμένουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Euronews logo
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Υπερχρεωμένα εξακολουθούν να είναι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Κύπρου, παρά τη μείωση στα επίπεδα του χρέους, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Σύμφωνα με την έκθεση, το χρέος του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα έφθασε στο 226,6%1 του ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου 2018, έχοντας σημειώσει πτώση από 240,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι δείκτες χρέους των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, παρουσιάζουν σταδιακή μείωση στο 104,7% και 121,9%2 του ΑΕΠ, αντίστοιχα, στο τέλος Μαρτίου 2018, σε σύγκριση 109,4% και 130,9% του ΑΕΠ, αντίστοιχα, στο τέλος Δεκεμβρίου 2017.

Επιπλέον, παρόλο που ο δείκτης του χρέους των νοικοκυριών είναι υψηλός σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της ζώνης του ευρώ (58,0% του ΑΕΠ), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα εγχώρια νοικοκυριά έχουν θετική καθαρή χρηματοοικονομική θέση, δηλαδή τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που κατέχουν (π.χ. μετρητά, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα), κατά μέσο όρο υπερκαλύπτουν το δανεισμό τους.

Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση (καθαρή αξία) των νοικοκυριών, σημείωσε μείωση στο 108,7% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με 109,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Ο λόγος αυτός, εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ζώνης του ευρώ (148,5%) τον Μάρτιο του 2018.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών, ως ποσοστό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν, μειώθηκαν οριακά στο 53,4% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με 54,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

Στο τέλος του Μαρτίου 2018, τα δάνεια εξακολούθησαν να αποτελούν το σημαντικότερο μέρος των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων των νοικοκυριών (84,0%).

Κατά την ίδια περίοδο, τα μετρητά και οι τραπεζικές καταθέσεις συνέχισαν να συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού των νοικοκυριών (61,5%), παραμένοντας σχετικά αμετάβλητα, τόσο σε αξία όσο και σε ποσοστό, από το προηγούμενο τρίμηνο.

Αρνητική η καθαρή χρηματοοικονομική θέση των επιχειρήσεων

Οι τραπεζικές χορηγήσεις προς τον εγχώριο μη χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα, μειώθηκαν στο επίπεδο του 187,1% του ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου 2018 σε σύγκριση με 201,6% στο τέλος Δεκεμβρίου 2017.

Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων προς το ΑΕΠ είναι αρνητική (δηλαδή τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού τους είναι μεγαλύτερα από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τους) και παρουσίασε μείωση στο 107,5% στο τέλος Μαρτίου του 2018 από το επίπεδο του 114,4% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2017.

Παρόλο που ο λόγος των χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σημείωσε μείωση στο 148,3% το πρώτο τρίμηνο του 2018 από 150,6% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2017, οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις παραμένουν σε αδύνατη οικονομική θέση.

Τα δάνεια, καθώς και οι μετοχές και τα μερίδια σε επενδυτικούς οργανισμούς, αποτελούν το κυριότερο μέρος των χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.

Οι μετοχές και τα μερίδια σε επενδυτικούς οργανισμούς αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού (44,1%) και ενεργητικού (49,0%) στο τέλος Μαρτίου του 2018.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.