ΕΕ: Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων»

Access to the comments Σχόλια
Από Theodora Iliadi
ΕΕ: Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων»

Το Συμβούλιο των Μονίμων Αντιπροσώπων των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε σήμερα τη θέση του σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις τράπεζες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια στους ισολογισμούς τους.

Η πρόταση, η οποία είχε αρχικά υποβληθεί από την Κομισιόν τον Μάρτιο του 2018, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες για την αντιμετώπιση νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, και συνεπώς για τη μείωση του κινδύνου συσσώρευσης τους στο μέλλον.

Η βαθιά κρίση που πέρασε η Ελλάδα οι μη αποτελεσματική διαδικασία αφερεγγυότητας και άλλοι παράγοντες συνέβαλαν στο πρόβλημα των «κόκκινων δανείων» στην Ελλάδα, το ποσοστό των οποίων είναι 46,7%, το υψηλότερο στην Ε.Ε.