EventsEventsΠοντάκαστ
Loader

Find Us

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Κομισιόν: Εννέα παραβιάσεις από την Κύπρο

Κομισιόν: Εννέα παραβιάσεις από την Κύπρο
Πνευματικά Δικαιώματα REUTERS/Francois Lenoir/File Photo
Πνευματικά Δικαιώματα REUTERS/Francois Lenoir/File Photo
Από Euronews
Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια
Κοινοποιήστε το άρθροClose Button

Εννέα διαδικασίες που παραβιάζει η Κύπρος σύμφωνα με την Κομισιόν

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Εννέα διαδικασίες επί παραβάσει σε σχέση με την Κύπρο, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Κομισιόν, στο πλαίσιο του συνολικού πακέτου για τις παραβάσεις των Κρατών Μελών, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες αφορούν τη Νόμιμη μετανάστευση, την αποζημίωση των επενδυτών, την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, τους ειδικούς κανόνες τους για την πρόσβαση στις δραστηριότητες των μηχανικών και των αρχιτεκτόνων, τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης, την προστασία των δεδομένων, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη Βιοποικιλότητα και τη σύνδεση του εθνικού ηλεκτρονικού μητρώου της στη νέα έκδοση του TACHOnet.

Αναλυτικά, σε ότι αφορά τη Νόμιμη μετανάστευση η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες για τους σπουδαστές και τους ερευνητές τρίτων χωρών, με επιστολή αιτιολογημένης γνώμης, επειδή δεν κοινοποίησε τα μέτρα με τα οποία μεταφέρεται πλήρως στο εθνικό δίκαιο η οδηγία σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και κινητικότητας εντός της ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (οδηγία 2016/801).

Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν ευθυγραμμίσει έως τις 23 Μαΐου 2018 την εθνική τους νομοθεσία με την εν λόγω οδηγία και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές τον Ιούλιο του 2018 και σήμερα αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη, που είναι το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, με προθεσμία δύο μηνών για να μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σε ότι αφορά την αποζημίωση των επενδυτών η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να εφαρμόσει ορθά τους εθνικούς κανόνες ώστε να συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο(οδηγία 97/9/ΕΚ). Η οδηγία, που εκδόθηκε το 1997, προστατεύει τους επενδυτές, προβλέποντας αποζημίωση, εάν μια επιχείρηση επενδύσεων δεν τους επιστρέψει τα κεφάλαιά τους. Κατά κανόνα, προβάλλονται αξιώσεις δυνάμει της οδηγίας εάν υπάρχει απάτη ή άλλες αθέμιτες διοικητικές πρακτικές ή όταν η επιχείρηση επενδύσεων δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της λόγω λειτουργικών σφαλμάτων.

Η Κομισιόν ανησυχεί για το γεγονός ότι οι κυπριακές αρχές δεν έχουν προσδιορίσει τι συνιστά αδυναμία των επιχειρήσεων να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των επενδυτών και να αποζημιώσουν τους επενδυτές μετά τη θεμελίωση των απαιτήσεων χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Εάν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να κοινοποιήσει τα μέτρα πλήρους μεταφοράς των κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης για τους διακινούμενους εργαζομένους [οδηγία σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς συντάξεων (οδηγία 2014/50/ΕΕ)].

Η οδηγία θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την απόκτηση και διατήρηση των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. Η εν λόγω οδηγία είναι σημαντική για την προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού με τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των διακινούμενων εργαζομένων.

Τον Απρίλιο του 2014 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τον Μάιο του 2018. Η Επιτροπή απέστειλε ήδη προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη τον Ιούλιο του 2018.Επειδή η Επιτροπή εξακολουθεί να μην έχει λάβει κοινοποίηση των απαιτούμενων μέτρων πλήρους μεταφοράς, αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη, δίνοντας προθεσμία δύο μηνών για να ληφθούν τα μέτρα αλλιώς, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Επιπλέον η Κομισιόν αποστέλλει στην Κύπρο επιστολή αιτιολογημένης γνώμης σχετικά με τους ειδικούς κανόνες τους για την πρόσβαση στις δραστηριότητες των μηχανικών και των αρχιτεκτόνων (παραβίαση της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα). Η χώρα έχει προθεσμία 2 μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Κομισιόν, αλλιώς η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει στα επόμενα στάδια της διαδικασίας επί παραβάσει.

Σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις η Κομισιόν καλεί την Κύπρο και άλλα 14 Κράτη Μέλη να συμμορφωθούν με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης (οδηγία 2014/24/ΕΕ, οδηγία 2014/25/ΕΕ και οδηγία 2014/23/ΕΕ), οποίοι όφειλαν να είχαν μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 18 Απριλίου 2016. Οι σημερινές επιστολές αποστέλλονται μετά τον έλεγχο συμμόρφωσης.

Η ίδια αξιολόγηση πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί για τα υπόλοιπα κράτη μέλη, όπου η μεταφορά ολοκληρώθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο μήνες για να απαντήσουν, διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Σε σχέση με την προστασία των δεδομένων η Κομισιόν καλεί την Κύπρο και άλλα 6 κράτη μέλη να μεταφέρουν την οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου, και 2 κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη μεταφορά αυτής της οδηγίας [οδηγία (ΕΕ) 2016/680]. Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Μαΐου 2018. Η οδηγία προστατεύει το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών στην προστασία των δεδομένων, όταν οι αρχές επιβολής της ποινικής νομοθεσίας χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του νόμου.

Οι ενωσιακοί κανόνες εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των θυμάτων, των μαρτύρων και των υπόπτων αξιόποινων πράξεων προστατεύονται δεόντως. Η θέσπιση παρόμοιων προτύπων προστασίας των δεδομένων διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Δεδομένου ότι τα 7 οικεία κράτη μέλη δεν μετέφεραν τους ενωσιακούς κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο, η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις αντίστοιχες αρχές τον Ιούλιο του 2018.

Αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η Κομισιόν καλεί την Κύπρο και 9 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας [οδηγία (ΕΕ) 2015/849].

Παρά το γεγονός ότι αυτά τα κράτη μέλη είχαν δηλώσει ότι είχε ολοκληρωθεί η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, η Κομισιόν αξιολόγησε τα κοινοποιηθέντα μέτρα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι λείπουν ορισμένες διατάξεις. Η έγκαιρη και ορθή μεταφορά τους είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως αποδεικνύουν αρκετά σκάνδαλα που ξέσπασαν πρόσφατα στον συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ. Τα κενά σ` ένα κράτος μέλος μπορούν να επηρεάσουν όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Τα 10 Κ-Μ έχουν δύο μήνες για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα στάδια της διαδικασίας επί παραβάσει.

Σε ό,τι αφορά τη οδηγία για τη Βιοποικιλότητα (κανονισμός αριθ. 1143/2014) η Κομισιόν καλεί την Κυπρο να θεσπίσει αποτρεπτικές κυρώσεις, και τα κράτη μέλη με εξόχως απόκεντρες περιοχές όφειλαν να καταρτίσουν ειδικούς καταλόγους χωροκατακτητικών ξένων ειδών για τις εν λόγω περιοχές και να ενημερώσει σχετικά την Κομισιόν. Καθώς δεν το έπραξε σχετικά με τις κυρώσεις τους ή τους καταλόγους χωροκατακτητικών ξένων ειδών για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών.

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Τέλος η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να αναβαθμίσει τη σύνδεση του εθνικού ηλεκτρονικού μητρώου της στη νέα έκδοση του TACHOnet (εκτελεστικός κανονισμός 2016/68 της Επιτροπής).

Η διασύνδεση και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τα ηλεκτρονικά μητρώα των καρτών οδηγού πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet. Το TACHOnet αποτελείται από έναν κεντρικό κόμβο, τον οποίο διαχειρίζεται η Κομισιόν, και ένα εθνικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα, τα οποία διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.

Συνεπώς, τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία και συντήρηση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων τους και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του εθνικού συστήματος με τον κεντρικό κόμβο. Η εφαρμογή νέας και βελτιωμένης έκδοσης του TACHOnet απαιτεί από τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματά τους σε εθνικό επίπεδο. Η προθεσμία για την αναβάθμιση της σύνδεσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων στο TACHOnet έληξε στις 2 Μαρτίου 2018. Εάν οι αρχές της Κύπρου δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια

Σχετικές ειδήσεις

Αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης S&P

«Καμίνι» η Κύπρος - Κόκκινη προειδοποίηση για τον καύσωνα

Κύπρος: Και ελληνικά Canadair δίνουν τη μάχη με τις φλόγες στην Πάφο