Τελευταία η Ελλάδα στην ισότητα των φύλων στην Ευρώπη

Τελευταία η Ελλάδα στην ισότητα των φύλων στην Ευρώπη
Πνευματικά Δικαιώματα  Image by Wokandapix from Pixabay
Από euronews

Στην τελευταία θέση, βρίσκεται η Ελλάδα στον δείκτη που μετρά την ισότητα των φύλων.

Οι έμφυλες ανισότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, αποτυπώνονται στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2019.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση με ποσοστό 51,2% και η Ουγγαρία ακολουθεί με 51,9%, καταδεικνύοντας τα περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν.

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων, ο οποίος είναι το αποτέλεσμα μεγάλης έρευνας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), μετρά την πρόοδο της ισότητας των φύλων εστιάζοντας σε βασικούς τομείς, όπως η εργασία, τα χρήματα, η γνώση, ο χρόνος, η εξουσία και η υγεία. Δίνει μεγαλύτερη προβολή σε τομείς που χρειάζονται βελτίωση και τελικά υποστηρίζει τους φορείς χάραξης πολιτικής για τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων μέτρων για την ισότητα των φύλων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Ο δείκτης αγγίζει το 67,4%, πράγμα που σημαίνει ότι η ΕΕ έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης. Από το 2005, η βαθμολογία της ΕΕ αυξήθηκε μόνο κατά 5,4% (+ 1,2% από το 2015).

Η ΕΕ είναι πιο κοντά στην ισότητα των φύλων στους τομείς της υγείας (88,1%) και τα χρήματα (80,4%). Οι ανισότητες των φύλων είναι πιο ανησυχητικές στον τομέα της εξουσίας (51,9%). Παρόλα αυτά, η βαθμολογία στον τομέα αυτό έχει βελτιωθεί περισσότερο από το 2005 (+13%), λόγω της προόδου σε σχεδόν κάθε κράτος μέλος.

Αν και η ΕΕ έχει προχωρήσει προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων, οι εξελίξεις είναι άνισες μεταξύ των κρατών μελών. Η Σουηδία (83,6%) και η Δανία (77,5%) είναι σταθερά οι κοινωνίες με τη μεγαλύτερη ισότητα των φύλων. Η Ελλάδα (51,2%) και η Ουγγαρία (51,9%) έχουν το μακρύτερο δρόμο.

Η Ιταλία και η Κύπρος έχουν βελτιώσει τα περισσότερα (+ 13,8% και + 10,4%), ενώ η Λιθουανία είναι η μόνη χώρα που δεν έχει σημειώσει πρόοδο στην ισότητα των φύλων από το 2005.

Όπως τονίζεται στα συμπεράσματα της έρευνας, συνολικά η Ε.Ε. έχει σημειώσει πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 1,2 πόντους σε σχέση με το 2015 και 5,4 πόντους από το 2005.

Η Ελλάδα και η Ουγγαρία έχουν το μεγαλύτερο έδαφος να καλύψουν, με τα δύο κράτη να βαθμολογούνται με λιγότερο από 52. Η μεγαλύτερη βελτίωση καταγράφηκε στην Πορτογαλία, με αύξηση 3,9 βαθμών, ακολουθούμενη από την Εσθονία με 3,1 βαθμούς.

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Βιέρα Γιουρόβα, δήλωσε:

«Προχωρούμε με μικρά βήματα. Ωστόσο, είμαι περήφανη για ό,τι έχουμε καταφέρει, ιδίως με τους νέους κανόνες για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τα σημερινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι είναι η αλλαγή που πρέπει να επιταχυνθεί στην αγορά εργασίας. Η οδηγία μας σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η οποία εγκρίθηκε φέτος, μπορεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού για τις γυναίκες και τους άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο δείκτης μετρά την ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισημαίνει τους τομείς στους οποίους απαιτείται πρόοδος.

Επικεντρώνεται σε έξι θέματα: εργασία, χρήματα, γνώσεις, χρόνος, εξουσία και υγεία, καθώς και δύο επιπλέον θέματα που είναι η βία κατά των γυναικών και οι οριζόντιες ανισότητες.

Επιπλέον, η φετινή έκδοση δίνει έμφαση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και στον αντίκτυπό της στην ισότητα των φύλων.

Σχετικές ειδήσεις