Εισήγηση για μια ιστορική αλλαγή στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία

Εισήγηση για μια ιστορική αλλαγή στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
Από Εuronews

Αφορά την χειροτονία έγγαμων

Μια ρηξικέλευθη πρόταση για τα δεδομένα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έγινε στον Πάπα Φραγκίσκο.

Σύνοδος επισκόπων εισηγήθηκε την χειροτονία έγγαμων ως ιερέων σε απομακρυσμένες περιοχές.

Μέχρι σήμερα η καθολική εκκλησία απαγορεύει σε όσους είναι παντρεμένοι να γίνουν ιερείς.

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί την θέση της γυναίκας στην εκκλησία. Μιλαμέ για αυτές μόνο στο λειτουργικό κομμάτι που είναι σημαντικό. Όμως ο ρόλος της γυναίκας είναι πολύ πιο ευρύτερος από αυτόν», ανέφερε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Ο Ποντίφικας αναμένεται να απαντήσει στην σχετική εισήγηση μέχρι το τέλος του έτους.

Η πρόταση αφορά περιοχές του Αμαζονίου στη Νότια Αμερική αλλά εάν γίνει δεκτή αναμένεται να φέρει μια ιστορική αλλάγη στην παράδοση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σχετικές ειδήσεις