Ελλάδα: Διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων και γνωματεύσεων

Virus Outbreak Greece Empty Athens Photo Gallery
Virus Outbreak Greece Empty Athens Photo Gallery Πνευματικά Δικαιώματα Thanassis Stavrakis/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Από euronews with ΑΠΕ-ΜΠΕ
Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια
Κοινοποιήστε το άρθροClose Button

Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, ιατρικών βεβαιώσεων και γνωματεύσεων και την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, σχετικά με την έκδοση, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), ιατρικών βεβαιώσεων και γνωματεύσεων και την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα.

Συγκεκριμένα, με τα άρθρα 14 και 15 του νόμου 4670/2020, με τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ρυθμίζονται τα εξής:

Α) Άρθρο 14: Ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις

Με την παρ. 1 του άρθρου 14, προβλέπεται ότι οι ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις για την πιστοποίηση της ανικανότητας προς εργασία, τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας από ασθένεια ή από ατύχημα - εργατικό ή μη- καθώς και άδειας μητρότητας, με σκοπό ο e-ΕΦΚΑ να χορηγήσει επίδομα ασθένειας από κοινή νόσο ή από ατύχημα -εργατικό ή μη- ή επιδόματος μητρότητας, εκδίδονται υποχρεωτικά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Με την παρ. 2, ορίζεται ότι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ δημιουργείται ηλεκτρονικό υποσύστημα υποστήριξης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ. Η λειτουργία του ηλεκτρονικού υποσυστήματος υποστηρίζει τη σύνταξη της γνωμάτευσης του εισηγητικού φακέλου από τον θεράποντα ιατρό, τον προγραμματισμό των ιατρικών επιτροπών πιστοποίησης, τον προγραμματισμό της εξέτασης των ασφαλισμένων στην επιτροπή, την παροχή πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο του εξεταζόμενου από την επιτροπή ή κατ οίκον και την αυθημερόν έκδοση της απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας.

Με την παράγραφο 3, ορίζεται ότι οι αποφάσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών, που εκδίδονται με σκοπό να υποβληθούν στον e-ΕΦΚΑ για τη χορήγηση παροχών και συντάξεων αναπηρίας, καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας για τη ρύθμιση του χρόνου έναρξης λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των εξαιρέσεων, των τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 14, καθώς και για τις διαδικασίες χορήγησης των ιατρικών βεβαιώσεων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Β) Άρθρο 15: Χορήγηση παροχών σε χρήμα

Με τη ρύθμιση του άρθρου 15 καθορίζεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας), του ειδικού επιδόματος μητρότητας, επιδόματος ασθενείας και των εξόδων κηδείας.

Όπως σημειώνεται στην υπουργική απόφαση, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του e-ΕΦΚΑ, η διαδικασία γίνεται πιο απλή, άμεση και φιλική προς τον ασφαλισμένο.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι η ασφαλισμένη του e- ΕΦΚΑ υποβάλλει, εντός προθεσμίας οκτώ μηνών από τη γέννηση του τέκνου, ηλεκτρονική αίτηση στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν στην ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας. Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη ως προς την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής καταργείται.

Η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος μητρότητας σε μισθωτή ασφαλισμένη απλοποιείται, καθώς ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη βεβαίωση αποχής από την εργασία και, κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης, το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό, που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο ασφαλισμένου.

Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται, μέσω διασύνδεσης του e-ΕΦΚΑ με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Εθνικό Μητρώο Πολιτών, η οποία υλοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134).

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι ο μισθωτός που δικαιούται επίδομα ασθενείας, υποβάλλει, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν στην ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας, αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Σε προθεσμία 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης του μισθωτού, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την επεξεργασία της αίτησης. Ενδεικτικά, την ημερομηνία πρόσληψης, την ειδικότητα, το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας και τις μικτές αποδοχές του μήνα απουσίας. Οι προβλεπόμενες ιατρικές βεβαιώσεις ανακτώνται από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το επίδομα καταβάλλεται στον λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης αυτού.

Στην παράγραφο 3 αποσαφηνίζεται η διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων κηδείας. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, μετά από ταυτοποίηση, στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην οποία συμπληρώνεται ενδεικτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Οι επιχειρήσεις που τελούν την τελετή για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου προς τους δικαιούχους, το οποίο υποχρεωτικά αναρτούν στο τέλος κάθε μήνα στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, βελτιώνονται οι υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους, περιορίζονται τα βήματα που απαιτούνται και δημιουργείται ένα περιβάλλον φιλικό και αποτελεσματικό.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη ρύθμιση του χρόνου έναρξης και κάθε λεπτομερειακού θέματος σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης, τις διαδικασίες χορήγησης των επιδομάτων και την εφαρμογή του άρθρου 15, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια

Σχετικές ειδήσεις

Ελλάδα: 59 οι νεκροί από τον COVID-19 και 99 νέα κρούσματα

Ελλάδα-COVID-19: Μείωση ενοικίου-Ποιοι την δικαιούνται

Μανώλης Κέλλης (MIT): Η τεχνητή νοημοσύνη θα βάλει τέλος σε χρόνιες ασθένειες - Η ζωή μετά τα 100