Κύπρος: «Καθίζηση» στις εξαγωγές - Πάνω από ένα δισ. το εμπορικό έλλειμμα

Κύπρος Υπουργείο Οικονομικών
Κύπρος Υπουργείο Οικονομικών   -  Πνευματικά Δικαιώματα  AP Photo
Από euronews  with ΚΥΠΕ

Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου της Κύπρου την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου παρουσίασε αύξηση 60% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στο €1,03 δισεκατομμύριο διαμορφώθηκε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου της Κύπρου την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντας αύξηση 60% σε σύγκριση με €644 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Σύμφωνα με τα Στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας η σημαντική αύξηση στο εμπορικό έλλειμα οφείλεται στην καθίζηση των εξαγωγών.

Ειδικότερα, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 ήταν €1.471,4 εκ. σε σύγκριση με €1.387,3 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, σημειώνοντας αύξηση 6,1%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 ήταν €438,2 εκ. σε σύγκριση με €722,7 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, σημειώνοντας μείωση 39,4%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με €810,3 εκ. ή μερίδιο 55,1% επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (όπου περιλαμβάνεται πλέον και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως αποτέλεσμα της εξόδου του από την ΕΕ) ήταν €139,9 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020.

Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €521,3 εκ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε € 128,2 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν 38,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €271,7 εκ.

Σχετικές ειδήσεις