Μέτρα της ΕΕ κατά της ρύπανσης με πλαστικά

Access to the comments Σχόλια
Από euronews
Μέτρα της ΕΕ κατά της ρύπανσης με πλαστικά
Πνευματικά Δικαιώματα  AFPTV

Από την 1η Ιανουαρίου του 2021 όλα τα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά απορρίμματα θα σταματήσουν να αποστέλλονται σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο «καθαρά πλαστικά απορρίμματα», αυτά δηλαδή που μπορούν να ανακυκλωθούν,  θα μπορεί να εξαχθούν σε χώρες εκτός του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

«Αυτοί οι νέοι κανόνες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι στην ΕΕ αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τα απόβλητα που παράγουμε. Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης, τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» το μήνυμα του επιτρόπου Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Βιργίνιους Σινκεβίτσιους

Οι Ευρωπαίοι παράγουν κάπου 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων κάθε χρόνο. Απο αυτό το μέγεθος λιγότερο από το ένα τρίτο ανακυκλώνεται.

Ογδόντα πέντε τοις εκατό των απορριμμάτων που βρίσκονται σε παραλίες σε όλο τον κόσμο είναι πλαστικό και με τα νέα μέτρα οι χώρες της ΕΕ θα βελτιώσουν τη διαλογή και την ανακύκλωσή τους.