Κύπρος: Ψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2022

Κύπρος
Κύπρος Πνευματικά Δικαιώματα ΚΥΠΕ
Πνευματικά Δικαιώματα ΚΥΠΕ
Από euronews with ΚΥΠΕ
Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια
Κοινοποιήστε το άρθροClose Button

Ο προϋπολογισμός για το 2022 είναι ελλειμματικός και η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τη σταδιακή επαναφορά των κρατικών προϋπολογισμών σε συνθήκες ισοζυγίου από το έτος 2024.

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε κατά πλειοψηφία τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2022. Υπέρ ψήφισαν 30 βουλευτές και εναντίον 25. Υπέρ τοποθετήθηκαν τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ και εναντίον ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ και Κίνημα Οικολόγων.

Η ΕΔΕΚ, όπως ανέφερε ο Πρόεδρός της Μαρίνος Σιζόπουλος, καταψήφισε τον προϋπολογισμό υπερψηφίζοντας τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων Άμυνας, Εργασίας, Εξωτερικών και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στην συνεδρία της Ολομέλειας για την την ψήφιση του προϋπολογισμού ήταν παρόντες ο Υπουργός Οικονομικών, άλλοι υπουργοί και υφυπουργοί της Κυβέρνησης και γενικοί διευθυντές υπουργείων.

Ο προϋπολογισμός για το 2022 είναι ελλειμματικός. Η Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τη σταδιακή επαναφορά των κρατικών προϋπολογισμών σε συνθήκες ισοζυγίου από το έτος 2024.

Σε σχέση με τη γενική κυβέρνηση, ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών) ύψους €9.691 εκατομ., αυξημένα κατά 4,9% σε σχέση με το 2020 και δαπάνες (εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων) ύψους €9.960 εκατομ., μειωμένες κατά 4% σε σχέση με το 2020.

Αναφορικά με την κεντρική κυβέρνηση, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2022 προβλέπει έσοδα (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών) ύψους €6.731 εκατομ., αυξημένα κατά 4% σε σύγκριση με τα αναθεωρημένα έσοδα για το 2021 ύψους €6.473 εκατομ. και συνολικές δαπάνες (εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων) ύψους €8.408 εκατομ., οι οποίες είναι μειωμένες κατά 0,8% σε σχέση με το 2021 που εκτιμώνται στα €8.479 εκατομ.

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2022, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει δαπάνες (τακτικές και αναπτυξιακές) για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής (μη περιλαμβανομένων των δαπανών που βαρύνουν το Πάγιο Ταμείο), ύψους €7.051.050.546 και παρουσιάζει μείωση δαπανών κατά 6,9% σε σύγκριση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες και εγκριθείσες δαπάνες του προϋπολογισμού του 2021.

Ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή συνολικά 31 τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2022 για σκοπούς ενσωμάτωσής τους στον κυρίως προϋπολογισμό και υποβολής τους προς έγκριση από την ολομέλεια του σώματος.

Οι συνολικές δαπάνες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ανέρχονται στα €4.104.060 για το 2022 και στα €4.015.132 και €3.878.380 για τα έτη 2023-2024, αντίστοιχα. Μεσοπρόθεσμα η δαπάνη αναμένεται να αυξηθεί λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων.

Παράλληλα κατατέθηκαν 96 τροπολογίες από τα κοινοβουλευτικά κόμματα πλην του ΔΗΣΥ και εγκρίθηκαν περίπου 50.

Μεταξύ αυτών τροπολογίες που κατατέθηκαν από όλα τα κόμματα εκτός από τον ΔΗΣΥ και ψηφίστηκαν αφορούν την αποκοπή οποιωνδήποτε δαπανών σε σχέση με αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών.

Επίσης ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες αναφορικά με τα Υπουργεία Γεωργίας, Ενέργειας, Εργασίας, Παιδείας, Μεταφορών καθώς και το Υφυπουργείο Κοινωνικής πρόνοιας.

Εγκρίθηκε εξάλλου τροπολογία για ενημέρωση και έγκριση από την Επιτροπή Οικονομικών για οποιαδήποτε δαπάνη για την προβολή των πολιτικών της Κυβέρνησης, ύψους €500.000. Επίσης γίνεται ένθεση σημείωσης, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις δαπάνες σε σχέση με κατά χάριν χορηγίες έπειτα από Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (€4.000.000), χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (€25.000.000) και Σχέδιο Εστία/Οικία (€10.000.000)..

Τροπολογίες που κατατέθηκαν από ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και εγκρίθηκαν αφορούν μεταξύ άλλων την υποχρέωση προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη στον Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσας (ΑΤΙ) μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο παρά τω ΣΟΠΑΖ, ύψους €300.000, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. Επίσης να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η Επιτροπή για τις δαπάνες σε σχέση με την Επιδότηση Επιτοκίου.

Εγκρίθηκαν επίσης τροπολογίες που κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ που αφορούν την ανάγκη ενημέρωσης και έγκρισης δαπανών για τη λειτουργία Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Μειονεκτικών και Ακριτικών Περιοχών, την οικονομική βοήθεια προς κατοίκους κοινοτήτων ορεινών περιοχών (€4.500.000), την υλοποίηση στεγαστικών σχεδίων, κυρίως για εκτοπισθέντες (€14.300.000) καθώς και για πιστώσεις ύψους €4.500.000 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση διαφόρων Κυβερνητικών στεγαστικών σχεδίων.

Γίνεται επίσης ένθεση σημείωσης, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για χορηγίες έναντι διαγραφών φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων, ύψους €400.000, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της, καθώς και για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων στο Τελωνείο.

Τροπολογίες που εγκρίθηκαν και κατέθεσαν από ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ αφορούν ανάγκη ενημέρωσης και έγκρισης από την Επιτροπή Οικονομικών για δαπάνες που αφορούν ενοίκια και για Αγορά Ακίνητης Περιουσίας.

Επίσης αφορούν ενημέρωση για δαπάνες σε σχέση με την Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων και Ζωικών Υποπροϊόντων στην περιοχή Ορούντας, ύψους €1.559.200 και σε σχέση με τα Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων.

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Επίσης απαιτείται ενημέρωση και γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής Οικονομικών για δαπάνη για το μέρος που αφορά την προώθηση και προβολή της Κύπρου ως «Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο» από το ΚΕΒΕ (€50.000) και την ίδρυση γραφείου στις Βρυξέλλες από το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ (€45.000) και δαπάνες που προορίζονται να καλύψουν το Σχέδιο Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας ύψους €10.000.000.

Γίνεται επίσης ένθεση σημείωσης ώστε από τις Παροχές Παιδείας, οποιοδήποτε μη δαπανηθέν ποσό αντιστοιχεί στις πιστώσεις ύψους €50.800.000 μετά την καταβολή της φοιτητικής χορηγίας, διατίθεται για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, με βάση κριτήρια και διαδικασίες που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.

Με τροπολογία που κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την εποπτεία για περιοχές που θα εγκριθούν για μετακίνηση των εργοστασίων ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την Αγορά Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Με τροπολογία που κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη Χορηγία για στήριξη των Τοπικών Αρχών για ίδρυση πέντε Επαρχιακών Καταφυγίων Ζώων, ύψους €500.000.

Με τροπολογία που κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ σύμβουλοι/συνεργάτες που λόγω της απασχόλησης τους αυτής έχουν για οποιονδήποτε λόγο μετατραπεί σε εργοδοτούμενους αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Νόμου Ν.70(I)/2016 ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, η απασχόληση τους τερματίζεται το αργότερο με τη λήξη της θητείας της Κυβέρνησης ή την αποχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Υφυπουργών, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ή την αποχώρηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανάλογα με την περίπτωση.

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Με τροπολογία που κατέθεσαν ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ γίνεται ένθεση σημείωσης, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς για δαπάνες που αφορούν κοινωνικές παροχές.

Με τροπολογία που κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ γίνεται αποκοπή χορηγίας προς το Ίδρυμα Μνημείου Στρατηγού Γ.Γρίβα Διγενή για ξενάγηση στο Αρχηγείο της ΕΟΚΑ, καθώς και τη δεύτερη δόση για την αγορά της οικίας Αζίνα στην Πάφο και τη μετατροπή της οικίας σε Μουσείο Διγενή.

Με τροπολογία που κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για την αμοιβή ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Υφυπουργών, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, με εξαίρεση, αναφορικά με υφιστάμενους συνεργάτες, τις δαπάνες που αφορούν τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Επίσης εγκρίθηκε τροπολογία ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από το κονδύλι για τις δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για έλευση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Με τροπολογία που κατέθεσαν ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για αγορά νέων οχημάτων για αξιωματούχους του κράτους, καθώς και αγορά οχημάτων για κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια

Σχετικές ειδήσεις

Κύπρος: Σε ιστορικό υψηλό οι αναδιαρθρώσεις δανείων ελέω COVID-19

Νίκος Χριστοδουλίδης για το μεταναστευτικό στην Κύπρο: «Είμαστε στα όριά μας»

Κύπρος: Δωμάτιο θηλασμού απέκτησε η Βουλή κάνοντας ακόμη ένα βήμα μπροστά