Κύπρος: Υποχρεωτική η χρήση της εφαρμογής CovScanCyprus

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου   -  Πνευματικά Δικαιώματα  ΚΥΠΕ
Από Euronews  with ΚΥΠΕ

Για έλεγχο του Eυρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID για σκοπούς SafePass

Tο Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής υπενθυμίζει ότι, βάσει των προνοιών του Κανονισμού 86 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 46) του 2021, η διενέργεια ελέγχων εγκυρότητας των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID (EUDCC) για σκοπούς SafePass, όπου αυτό απαιτείται, πραγματοποιείται αποκλειστικά με την εφαρμογή «CovScanCyprus». ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση άλλων εφαρμογών που μπορεί να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Το CovScanCyprus είναι παραμετροποιημένη εφαρμογή που παρουσιάζει ενδείξεις για την εγκυρότητα του πιστοποιητικού, εφαρμόζοντας τα κριτήρια που τίθενται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση αξιόπιστων και έγκυρων ενδείξεων/αποτελεσμάτων ελέγχου, είναι (α) η αναβάθμιση στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση του CovScan μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής και (β) η επικαιροποίηση των Εθνικών Κανόνων Ελέγχων μέσω των Κλειδιών (Trusted Public Keys). Η τελευταία ημερομηνία και ώρα ενημέρωσης αναγράφεται στο τέλος των Ρυθμίσεων – Settings της εφαρμογής, κάτω από την Επαναφόρτωση – Reload.

Για εύκολη αναφορά παρατίθεται πιο κάτω ο οδηγός χρήσης της εφαρμογής CovScan Cyprus - COVSCAN_Android_EL.pdf (eudcc.gov.cy)

Σχετικές ειδήσεις