Φυλετικός διαχωρισμός σε βάρος των Ρομά

Φυλετικός διαχωρισμός σε βάρος των Ρομά
Από Euronews

« Αναγκαστικές απελάσεις, εθνοτικός διαχωρισμός από την αστυνομία, σχολικός διαχωρισμός. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανοίγει περισσότερο τις διαδικασίες που αφορούν τις παραβάσεις εναντίον κρατών-μελών που δε σέβονται τα δικαιώματα των Ρομά; »

Στην ερώτηση απαντάει, η Νέλε Μέγιε, Αξιωματούχος Διεθνούς Αμνηστίας για τα Οικονομικά και τα Πολιτιστικά Δικαιώματα.

« Δεν υπάρχει νομική αιτία για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανοίγει τις διαδικασίες που αφορούν τέτοιου είδους παραβιάσεις. Η Επιτροπή, έχει το δικαίωμα, όταν ο νόμος παραβιάζεται, να ανοίξει τις διαδικασίες.Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει καθαρή παραβίαση της οδηγίας για φυλετική διάκριση .
Η παρούσα οδηγία απαγορεύει κάθε μορφή διάκρισης για φυλετικούς λόγους στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών : όπως η στέγαση και η εκπαίδευση .
Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει διακριτική ευχέρεια.Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει η ίδια θέλει εάν θα ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία παραβίασης ή όχι .
Τον τελευταίο καιρό, η ικανότητα της Επιτροπής είναι περιορισμένη. Υποστήριξε θα χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές της όταν υπάρχουν συστηματικές διακρίσεις. Σ‘αυτές τις περιπτώσεις θα ανοίξει τις διαδικασίες για τις παραβιάσεις.
Η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά ή η Ανοικτή Κοινωνία , έχουν παράσχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για συστηματικές διακρίσεις. . Έτσι, για παράδειγμα, η Διεθνής Αμνηστία παρέδωσε ήδη προτάσεις επί των υποθέσεων στην Ιταλία ή στην Τσεχία για το διαχωρισμό στην εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουμε πάνω από ένα χρόνο τώρα για οποιαδήποτε αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή .
Στην πραγματικότητα , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ανοίξει τις περιπτώσεις.Πρέπει να απειλεί τα κράτη μέλη της για τις διαδικασίες παραβίασης. Έτσι, όταν υπάρχουν συστηματικές απελάσεις , όπως στην Ιταλία πρέπει να αρχίσει μια διαδικασία παραβίασης. Αυτό είναι ένα καλό εργαλείο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα ».

Εάν θέλετε να υποβάλετε ένα ερώτημα στο Utalk, πατήστε εδώ:

Σχετικές ειδήσεις