Το 2015 οι πρώτες άδειες για την παραγωγή μεταλλαγμένων στην ΕΕ

Το 2015 οι πρώτες άδειες για την παραγωγή μεταλλαγμένων στην ΕΕ
Από Euronews

Η ΕΕ άνοιξε την πόρτα στην παραγωγή γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών μετά από συμφωνία μεταξύ της ιταλικής προεδρίας και του Ευρωκοινοβουλίου

Η ΕΕ άνοιξε την πόρτα στην παραγωγή γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών μετά από συμφωνία μεταξύ της ιταλικής προεδρίας και του Ευρωκοινοβουλίου.

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύουν την καλλιέργεια συγκεκριμένων ή όλων των μεταλλαγμένων σπόρων στο έδαφός τους όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δε θα δοθεί καμία άδεια πριν το 2015.

Πρόκειται για μία συμφωνία επί της αρχής η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής και τα κράτη μέλη.

Δεκαεννέα κράτη μέλη είναι αντίθετα με την καλλιέργεια τέτοιων οργανισμών ενώ κάποιοι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι μια τέτοια απόφαση θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας με τις πολυεθνικές να φέρονται ενάντια σε κρατικές νομοθεσίες εάν ολοκληρωθούν οι επιμέρους διατάξεις της Διατλαντικής Συνθήκης.

Σχετικές ειδήσεις