Ευρωβουλή: Ψηφίστηκε το ευρωπαϊκό μητρώο καταγραφής επιβατών

Access to the comments Σχόλια
Από Efi Koutsokosta
Ευρωβουλή: Ψηφίστηκε το ευρωπαϊκό μητρώο καταγραφής επιβατών

Μετά από πέντε χρόνια διαβουλεύσεων και πολλαπλών πισωγυρισμάτων τελικά το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε το νομοσχέδιο για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού μητρώου καταγραφής επιβατών.

Αυτό σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να δίνουν στις εθνικές αρχές τα στοιχεία των επιβατών τους που ταξιδεύουν από μία τρίτη χώρα στην ΕΕ και το αντίστροφο.

Οι πληροφορίες αυτές θα διατηρούνται σε βάση δεδομένων για περίοδο πέντε ετών, αλλά μετά από έξι μήνες, ονόματα, διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας θα καλύπτονται.

Σκοπός, σύμφωνα με την οδηγία, η πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκληματικών πράξεων και η δίωξη των υπευθύνων.

Η οδηγία θα εφαρμόζεται και για πτήσεις εντός της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος θα το ανακοινώνει εγγράφως στην Επιτροπή.

Η πρόταση μένει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο.

Μόλις δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους δύο χρόνια για να μεταφέρουν τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο.