Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε αίτημα για διαφάνεια

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε αίτημα για διαφάνεια
Από Euronews

29 δημοσιογράφοι από τα κράτη-μέλη της ΕΕ είχαν ζητήσει πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα για να διαπιστώσουν πώς οι ευρωβουλευτές ξοδεύουν το «γενικό επίδομα» ύψους 4.000 περίπου το μήνα, για το οποίο «δε δίνουν λογαριασμό».

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικύρωσε την άρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παράσχει πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν το γενικό επίδομα των ευρωβουλευτών. 29 δημοσιογράφοι από τα κράτη-μέλη είχαν προσφύγει για το επίδομα ύψους 4.416 ευρώ για το οποίο οι ευρωβουλευτές δεν δίνουν λογαριασμό. Το σκεπτικό βασίζεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σχετικές ειδήσεις