Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Προτείνει νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
euronews_icons_loading
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Προτείνει νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Μια νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Βάσει μελέτης, διατύπωσε προτάσεις για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, την ενίσχυση της συνεργασίας στην γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών και την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα μεταξύ των προτάσεων του Ευρωκοινοβουλίου είναι οι παρακάτω:

  • Ο ρόλος της «Europol» και της «eu-LISA» πρέπει να ενισχυθούν.

  • Να ενισχυθεί και να εντατικοποιηθεί η κοινή χρήση δεδομένων.

  • Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, τόσο μέσω του διαδικτύου όσο και εκτός διαδικτύου.

  • Να υπάρξει κοινός ορισμός του «θύματος της τρομοκρατικής» και ενός Συντονιστικού Κέντρου της Ε.Ε.