Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Kαταδίκη της Πολωνίας

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
euronews_icons_loading
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το δικαστήριο της ΕΕ έκρινε αντίθετη με το δίκαιο της Ενωσης την απόφαση της πολωνικής κυβέρνησης να μειώσει το όριο συνταξιοδότησης των ανώτατων δικαστών. Στις 3 Απριλίου 2018, τέθηκε σε ισχύ ο νέος πολωνικός νόμος περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Βάσει του νόμου το όριο της ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών μειώθηκε στα 65 έτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε κατά της Πολωνίας στο Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο αποφάσισε ότι ο νόμος παραβιάζει την αρχή της ισοβιότητας των δικαστών και την αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας. 

Με την απόφασή του, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι το δίκαιο της Ένωσης στηρίζεται στη θεμελιώδη παραδοχή ότι κάθε κράτος μέλος μοιράζεται τις κοινές αξίες που διαλαμβάνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ με όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη και αναγνωρίζει ότι και αυτά τις αποδέχονται όπως το ίδιο. Η παραδοχή αυτή συνεπάγεται και δικαιολογεί την ύπαρξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και, ιδίως, των δικαστηρίων τους ως προς την αναγνώριση των αξιών αυτών στις οποίες στηρίζεται η Ένωση και μεταξύ των οποίων καταλέγεται η αρχή του κράτους δικαίου και, επομένως, ως προς την τήρηση του δικαίου της Ένωσης που υλοποιεί τις αξίες αυτές.