Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

οικονομία

Σε συνεργασία με

Αρχείο οικονομία

Σ. Μάλστρομ:«Δασμοί στο 15% των αμερικανικών αυτοκινήτων»