Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Συνέντευξη του υπουργού μεταναστευτικής πολιτικής στο euronews - Τι λέει για το πρόγραμμα αξιοποίησης των προσφύγων σε εποχικές εργασίες καθώς και για την επιτάχυνση εξέτασης των αιτημάτων ασύλου